Google Talk Button

BAB 11 IMBANGAN


Imbangan
Definisi
Imbangan dalam konteks seni visual ialah keadaan gubahan yang sama sempadan, sama berat dan graviti, sama kecerahan warna, sama padan, dan sama gaya penampilan.

1.        Imbangan di alam semulajadi
2.       Imbangan pada hasil buatan manusiaJenis-jenis Imbangan
1.       Imbangan simetri
Imbangan simetri sifatnya ialah sama seimbang kiri dan kanan.  Garisan ‘axis’ dilukis di tengah-tengah untuk memastikan kedudukan seimbang.

 A


2.       Imbangan tidak simetri
Imbangan tidak simetri ialah objek atau reka letak yang tidak sama kiri dan kanan atau atas dan bawah.  Namun demikian, kesan imbangan masih wujud.Q3.       Imbangan semua arah
Imbangan semua arah juga dikenali sebagai imbangan memancar.  Imbangan ini merujuk kepada pemusatan, misalnya bunga matahari, roda basikal, paying dan sebagainya.

*